OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biserica parohială se află situată în centrul Brezoiului „pe Pod”, pe strada Panduri, fiind construită, între anii 1888-1896 de către „moşnenii brezoieni” (Carol Novac, Oprea Niculescu, Ion Bardaşu ş.a.), prin stăruinţa preotului Florea Marinescu, în timpul P.S. Episcop al Noului Severin Ghenadie Enăceanu. Locaşul de cult s-a restaurat în întregime între anii 1933-1938, de aceiaşi moşneni, la stăruinţa preotului Nicolae Ionescu în timpul arhipăstoriei Î.P.S. Mitropolit al Olteniei Miron Criveanu, fiind sfinţită la 13 decembrie 1942. Lucrările principale de restaurare au fost următoarele: turla centrală înălțată cu 0,50 m. și reconstruită din beton armat, refacerea fundației și a acoperișului, anularea turlei de la pronaos și ridicarea unei noi clopotnițe, separat de biserică, pardoseală din mozaic, scară pentru cor, trotuar împrejurul bisericii, dărâmarea tâmplei din zid și refacerea ei din lemn (realizată de Nicolae Măgureanu, maestru tâmplar și sculptor din Râmnicu Vâlcea, după modelul catedralei din Calafat, Dolj, din lemn de stejar masiv bine uscat, cu sculpturi în bazorelief  bine pronunțate și cu icoane mobile de placaj în grosime de 12 cm, având suprafața picturii în tei, plus mascarea barei de fier, fără a suferi din punct de vedere estetic catapeteasma), modificarea cafasului, lărgirea cu 50 cm. și refacerea lui din placă de beton armat (inițial a fost din lemn de brad), refacerea bolților de la catapeteasmă și pronaos, înnoirea mobilierului bisericesc (optsprezece străni, o strană arhierească şi două pupitre pentru cântăreți executate  de Wilhelm Gündisch din Rm. Vâlcea, după modelul celor de la Schitul Cornet).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S-a pictat din nou, în ulei, în stil tătărăscian, de pictorul Ștefan Pantzel în colaborare cu arhitect pictor C.  Iliescu şi ajutați de tânărul Adrian Frusina, după modelul bisericii  de la Costești – Ferigile. În decursul anilor, datorită umidităţii terenului, o parte din tencuială a căzut  iar pictura s-a deteriorat, fiind afumată şi întunecată. De aceea, în anul 1967, la stăruinţa preotului Virgil Popescu şi cu cheltuiala enoriaşilor, s-a dat tencuiala jos pe toată lungimea zidurilor interioare, precum şi din tindă, s-a tencuit din nou, s-a făcut o pictură în frescă pe această porţiune şi s-a restaurat toată pictura din biserică  de către pictorul Ion Diaconu şi cu ajutorul prof. Gh. Surdu; între 1965-1967, s-a reparat şi acoperişul bisericii, înlocuindu-se tabla ruginită, fiind apoi vopsită cu minium de plumb şi de aluminiu, și s-a construit un gard nou, din prefabricate de beton, pe toată întinderea cimitirului și a curții bisericii. În 1981 se reînvelește biserica cu tablă galvanizată și în 1987 se reface clopotnița, construită în 1937 din lemn, închisă cu cărămidă, care, din cauza vremii și a celor două cutremure, era fisurată cu partea de jos putrezită. În anul 1995-1996 s-a restaurat pictura acestei biserici la stăruinţa preotului Popa Gheorghe, de către enoriaşii bisericii şi cu ajutorul domnilor Constantin Roibu şi Vasile Măndică, în timpul P.S. Episcop Gherasim şi Episcop Vicar Irineu. În 2006 se construiește un ansamblu format bucătărie, șopron de lemne și toaletă pentru enoriași. În 2010-2011 se construiește un lumânărar și un prăznicar în curtea bisericii. În anul 2012, din iniţiativa pr. Preoteasa Daniel, preot paroh şi pr. Chima Vasile, preot II, cu ajutorul enoriaşilor şi a doamnei Mioara Simcelescu, se restaurează pictura şi se executa diferite lucrări de reparaţii şi înfrumuseţare. În 2014, cu bunăvoinţa Primăriei şi a Consiliului Oraşului Brezoi, sunt demarate lucrările de construire ale unei capele mortuare. Arhitectura. Biserica parohială  Brezoi I are formă dreptunghiulară, de corabie, fiind construită din temelie din zid de piatră, beton şi cărămidă, cu turla de la naos din beton armat, fiind acoperită cu tablă galvanizată; are lungimea de 22,50 m și lățimea de 10,50 m (la absidele laterale – 10,90), cu o suprafață clădită de 225 m². Altarul are Proscomidiar și Diaconicon (în care se află acum centrala termică), cu o ușă care dă în cimitirul bisericii. Este pictată în stil tătărăscian, cu tablouri mari și expresive, în culori calde.