pr_21S-a născut în 08 martie 1977, în municipiul Turnu – Măgurele, judeţul Teleorman, din părinţi muncitori, Chima Aurel-Emil şi Magda. A făcut clasele primare şi gimnaziale între anii 1983-1991 la Şc. Generala nr. 5 şi Şc. Generala nr. 2 din oraşul Roşiori de Vede, jud. Teleorman. Dornic de a învăţa şi a se ilumina în privinţa invăţăturilor creştine ortodoxe şi educat în spiritul credinţei străbune de catre bunica sa, Elena Oancea, a plecat la Seminarul Teologic Sf. Calinic din Turnu Măgurele, reîntorcându-se în acest fel în localitatea natală, pentru o perioadă de timp. În anul 1997, a terminat cursurile Seminarului Teologic din Turnu Măgurele. Începând cu anul 1997, funcţionează ca profesor suplinitor de Religie Ortodoxă, la şcoli din oraşul Roşiori de Vede şi sate apropiate. În anul 1999, se înscrie la cursurile Facultăţii de Teologie din Piteşti, absolvind studiile superioare în 2003, cu lucrarea de licenţă în Studiul Noului Testament, intitulată ,,Biserica – Corabia Mântuirii”. În anul 2001, se căsătoreşte cu tanăra Ionescu Elena Violeta, din orasul Brezoi, judetul Vâlcea, devenind fiu al Eparhiei Râmnicului. În anul 2003, devine profesor titular de religie la Liceul Teoretic Brezoi, iar în data de 27 octombrie, de Sf. Dimitrie cel Nou, este hirotonit diacon, pentru ca în data de 25 decembrie, de Crăciun, sa fie hirotonit preot paroh, pe seama parohiei Sălişte din Comuna Malaia. Concomitent cu activitatea pastoral – misionară îşi desfăşoară şi activitatea de profesor, ocupând diferite functii administrative în cadrul şcolii : diriginte, director educativ, presedinte CEAC, secretar in cadrul consiliului de administraţie. În anul 2007, se definitiveaza în învăţământ şi preoţie. Participă la numeroase activitaţi şcolare, extraşcolare şi de formare continuă. În perioada de păstorire a parohiei Sălişte, desfăsoară o bogată activitate pastorală, misionară şi administrativ- gospodărească. Restaurează biserica prin reparaţii la acoperiş, consolidarea şi refacerea exteriorului, restaurarea picturii interioare, primind gradul de iconom. În anul 2010, ocupă prin concurs postul de preot II, la parohia Brezoi I.