170520112503 (1)Născut în comuna Perişani, judeţul Vâlcea, în ziua de 14 februarie 1974, din părinţii Ion şi Maria, de profesie preot şi, respectiv, asistent pediatru. Primele clase elementare în comuna Perişani, judeţul Vâlcea, iar ultimele două la Liceul „N. Bălcescu” din Rm. Vâlcea, azi Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”; tot aici şi cursurile liceale, absolvite în anul 1992. În toamna aceluiaşi an, înscris la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, actualmente Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” absolvită, în anul 1996, curs de zi, şi devenit licenţiat al acestei facultăţi, cu tema „Pedeapsa caterisirii în lumina sfintelor canoane”, susţinută la Catedra de Drept Canonic, sub îndrumarea Arhid. Diac. Prof. Dr. Ioan N. Floca, cu nota 9. Din anul 1997 până în anul 2000 a funcţionat ca profesor de Religie la Şcoala Generală nr.2 din Rm. Vâlcea. În anul 1997 s-a titularizat la această şcoală, cu nota 9, iar în anul 1999 a susţinut examenul de definitivat în învăţământ, obţinând nota 8,50. Înscris, în anul 1997 la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, secţia Jurnalistică, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, absolvită în anul 2002, curs fără frecvenţă. Devenit licenţiat al acestei facultăţii, în anul 2004, susţinând lucrarea de licenţă cu titlu „Revista Mitropolia Olteniei. Aspecte monografice”. În anul 2001, înscris la Ciclul de studii aprofundate de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, secţia Teologie Practică, având ca profesor îndrumător pe Pr. Prof. Dr. Sebastian Şebu, absolvit în anul 2002, cu media 9, având ca temă de disertaţie lucrarea „Istoria învăţământului religios pe meleagurile vâlcene”. În anul 2005, admis la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, la secţia Teologie Practică, având ca îndrumător pe IPS Laurenţiu Liviu Streza; după promovarea examenelor şi referatelor din cadrul cursului, în data de 9 decembrie 2008 a susţinut, în şedinţă publică, lucrarea de doctorat, având ca temă „Lucrarea sacramentală a Bisericii Ortodoxe prin ierurgiile bisericeşti”, obţinând calificativul „FOARTE BINE”, şi, în baza „Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului” nr. 3658 din 10.04.2009, i s-a conferit titlul ştiinţific de „Doctor în Teologie”. Din anul 1999 căsătorit cu Ciobanu Ana Maria din Băile Govora, profesoară de Limba şi literatura română. În anul 2000 s-a născut fiul nostru Preoteasa Ioan Silviu, iar în anul 2002, fiica noastră, Preoteasa Ana Claudia. În ziua de 4 martie 2000, hirotonit diacon, iar în ziua de 11 martie, acelaşi an, hirotonit preot de către Prea Sfinţitul Irineu Popa Slătineanul, arhiereu – vicar al Episcopiei Râmnicului, actualmente Mitropolit al Olteniei, pe seama Parohiei Boişoara, comuna Boişoara, judeţul Vâlcea, unde a păstorit timp de zece ani. Aici a desfăşurat numeroase lucrări gospodăreşti: a ridicat din temelie o casă parohială; a construit o nouă clopotniţă pentru biserică;a ridicat, în curtea bisericii, o nouă clădire, aflată în stadiu de finisare, alcătuită dintr-o cameră mortuară, birou parohial şi o sală pentru un viitor muzeu al tradiţiilor loviştene;a renovat continuu sfântul locaş (datând din 1857): a tencuit, în ciment, zidurile exterioare ale bisericii, a refăcut aleile şi acoperişul bisericii, a reînnoit întreaga podea a bisericii şi a pus lambriuri şi mochetă în întreaga biserică, a introdus instalaţie de sonorizare în biserică, a refăcut instalaţia electrică, a introdus încălzirea centrală; a îmbogăţit patrimoniul bisericii: a cumpărat noi uşi împărăteşti şi diaconeşti şi o nouă strană pentru cântăreţ, toate sculptate, şapte rânduri noi de veşminte, două rânduri de Sfinte Vase, Sfinte Evanghelii şi Sfinte Cruci argintate, un nou Sfânt Chivot aurit, îmbrăcăminte pentru Sfânta Masă, perdele noi la uşile împărăteşti şi diaconeşti şi în toată biserica, a cumpărat toate cărţile necesare sfintelor slujbe, a cumpărat icoane pictate pe pânză, pentru iconostas, la fiecare sărbătoare a anului, precum şi un nou candelabru în biserică; a înfiinţat o bibliotecă parohială şi am demarat proiectul „Hristos în împărtăşit copiilor”, la care vin săptămânal peste 30 de copii, participând şi la festivalul de colinde organizat de Arhiepiscopia Râmnicului;a lărgit şi întreţinut cimitirul parohial, în fiecare an, de hramul bisericii, a organizat masă pentru aproximativ 400 de persoane, iar de fiecare Crăciun a oferit daruri pentru 100 de copii şi bătrâni. De la 1 martie 2010, numit, prin concurs, preot paroh la Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din oraşul Brezoi.